تلفن
۴۴۲۸۰۹۸۶ - ۴۴۲۸۰۹۱۸ - ۴۴۲۸۰۹۴۵
تلفن همراه
۰۹۱۲۴۹۹۱۸۷۹ - ۰۹۳۶۹۸۸۶۴۴۲
آدرس
ستارخان ، خیابان صحرایی ، مرکز خرید پارسیان ، طبقه اول ، پلاک ۴۱۳
ایمیل مدیر فروش
sale@fadakbazar.com
ایمیل مدیر عامل
info@fadakbazar.com