چطور در فدک بازار ثبت سفارش کنیم؟

ابتدا محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید :
بر روی گزینه نمایش اطلاعات تماس کلیک کنید :
با شماره های نمایش داده شده تماس بگیرید :
در آینده نزدیک امکان سفارش اینترنتی در دسترس قرار میگیرد