رویه ارسال سفارش در فدک بازار چگونه است ؟؟

  • فدک بازار در شهر تهران و حومه تهران محصول مورد نظر را در کمتر از 24 ساعت تحویل می دهد.
  • امکان ارسال سفارشات به تمامی شهرستان ها در فدک بازار موجود است .
  • زمان تحویل سفارشات در شهرستان ها 24 الی 72 ساعت بعد از تاییده واریز وجه انجام میشود.